Dotyczy oddziałów zerówkowych

OBIADY

od 02.04.2024 do 30.04.2024

21 dni -1 dzień(protest)=20 dni x 4,70 zł=

94,00 ZŁ - obiady

21 dni -1 dzień(protest)=20 dni x 2,80 zł=

56,00 ZŁ - podwieczorki

 

 

RAZEM – 150,00 ZŁ

 

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty w terminie do dnia 02.04.2024 r.