Dotyczy klas I-VIII

od 03.04.2024 do 30.04.2024

20 dni -1 dzień(protest)=19 dni x 4,70 zł=

89,30 ZŁ

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty w terminie do dnia 02.04.2024 r.