Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty

7 lipca (piątek) od godziny 8:00