Założeniem projektu „Cztery pory roku z lekturą” było umożliwienie dzieciom poznawania utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt         z książką, spontaniczny udział w grach i zabawach dydaktycznych, a przede wszystkim promowanie wśród dzieci czytania lektur jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i umiejętności. 

W projekcie tym uczestniczyli uczniowie klas drugich SP w Studziankach i SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Każda pora roku związana była z inną lekturą.

Jesienią uczniowie przesłali list do kolegów zachęcając do przeczytania lektury Waldemara Cichonia „Cukierku, ty łobuzie”. Zimą uczestnicy projektu zachęcali do zapoznania się
z książką Aliny i Czesława Centkiewiczów „Zaczarowana zagroda”. Wstępem do kolejnej lektury  w porze wiosennej było ozdobienie skarpetek według instrukcji, a następnie połączenie ich w pary. Mowa oczywiście o książce Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” 

Z wielkim zaangażowaniem drugoklasiści omawiali przygody psotnego kota Cukierka, poznawali życie pingwinów w lodowej krainie, a także odkrywali niezwykłe losy znikających skarpetek. 

Uczestnicy projektu bawili się w ilustratorów, układali rymowanki związane z lekturami, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, zagadki, tworzyli lapbooki, makiety Antarktydy. Nauce towarzyszyła doskonała zabawa. Niezwykle ekscytujące były spotkania on-line, podczas których poznawaliśmy się, wymienialiśmy się wiedzą i prezentowaliśmy rezultaty swojej pracy.

 

Niektórzy uczestnicy mieli wyjątkowe szczęście udziału w spotkaniu autorskim z panią Justyną Bednarek. Wydarzenie pełne spontaniczności, zaangażowania naszych uczniów, a przede wszystkim ciepła i otwartości naszego gościa przyniosło nam wiele niezapomnianych wrażeń. 

 

Podsumowaniem projektu było wyjątkowe spotkanie w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej
w Studziankach. Na uczestników czekała niezwykła gra planszowa, w której uczniowie odgrywali role pionków. Warunkiem ukończenia gry było wykonanie pełnych humoru zadańi rozwiązanie krzyżówki. Ekspertem literackim była pani Jolanta Czapnik. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty z niespodziankami. Wielką frajdą było ognisko i wspólny pobyt na placu zabaw. 

Projekt „Cztery pory roku z lekturą” pomógł naszym wychowankom stać się bardziej otwartymi i wrażliwymi odbiorcami literatury dziecięcej. Ułatwił wyrażanie przeżyć i doświadczeń nabytych podczas poznawania losów bohaterów, rozwinął wiarę w siebie i swoje możliwości podczas współpracy z kolegami. Promowanie aktywnego czytelnictwa wykształciło u dzieci pozytywny nawyk, a czytanie lektur stało się przyjemnością, a nie szkolnym obowiązkiem.

Galeria Zdjęć

                                

Koordynatorzy projektu:

Irena Chwaszczewska

Małgorzata Fanselow

Agnieszka Ołdziejewska