Nasza szkolna biblioteka przystąpiła do akcji czytelniczej

 

"OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK"

 

polegającej na wyborze najpopularniejszych i najchętniej czytanych książek
przez dzieci i młodzież.

 

 

 

W naszej szkole wybory te odbędą się 6 oraz 7 czerwca. W tych dniach zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-8 do biblioteki, gdzie będą mieli możliwość wrzucenia do urn wyborczych anonimowych kart, na których wpiszą od jednej do trzech najciekawszych książek, które przeczytali w ciągu ostatnich dwóch lat. Po zakończeniu wyborów szkolna komisja wyborcza podliczy głosy i stworzy zestaw tytułów książek z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe. Dzięki temu poznamy zainteresowania czytelnicze naszych uczniów, co pomoże nam zaplanować zakupy książek do naszej szkolnej biblioteki.

 

BM