„Opowieść o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć”

A.Kamiński

 

27 kwietnia uczniowie ósmych klas naszej szkoły wzięli udział w wyjątkowej wycieczce do Warszawy. Wędrowali śladami bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, by oddać hołd niezłomnym, młodym ludziom, którzy swoje życie oddali w walce za Ojczyznę.

Uczniowie zwiedzili Wojskowe Powązki, na których pochowani zostali Alek, Rudy, Zośka, rodzice Rudego, Aleksander Kamiński czy chociażby Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych polskich poetów okresu wojny i okupacji. Zapalili znicze na grobach bohaterów, wysłuchali też opowieści o okolicznościach pogrzebu Rudego. Pod Arsenałem poznali natomiast dokładne okoliczności odbicia Janka Bytnara z rak gestapowców czy postrzelenia Alka przez pracownika Arbeitsamtu. Stojąc wokół pomnika Mikołaja Kopernika, uczniowie mogli się przekonać osobiście, jak ryzykownym czynem było zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika polskiego astronoma.

Trudnym emocjonalnie puntem programu wycieczki było Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha, gdzie uczniowie wysłuchali wykładu na temat metod prowadzenia śledztwa przez gestapowców, zobaczyli też cele, w których przetrzymywani i przesłuchiwani byli więźniowie. W Muzeum Wiezienia Pawiak uczniowie wysłuchali nagrań grypsów więziennych, jakie osadzeni pisali i przemycali do swoich najbliższych, poznali też warunki życia, rozkład dnia czy sposoby znęcania się fizycznego i psychicznego nad więźniami.

Dodatkowym walorem wycieczki była możliwość zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten zbrojny zryw przeciw Niemcom nie był opisany w książce Aleksandra Kamińskiego (akcja kończy się wraz ze śmiercią Zośki, czyli 20.08.1943), miał jednak olbrzymie znaczenie dla przyjaciół Rudego, Alka i Zośki oraz ludzi podobnych do nich.

Ufam, że podążanie śladami bohaterów lektury szkolnej pozwoliło naszym uczniom zrozumieć sens słów: braterstwo i służba.

 

Galeria zdjęć