W maju w szkole będzie Dentobus, który świadczy usługi stomatologiczne dla uczniów szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Oświadczenia, które składali rodzice zachowują  ważność (chyba, że następuje zmiana decyzji odnośnie objęcia dziecka opieką stomatologiczną).

Rodzice uczniów z klas pierwszych i dzieci z oddziałów przedszkolnych proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczenia (wyrażenie zgody/brak zgody)  na objęcie dziecka opieką stomatologiczną. Informacje zostały przesłane przez e-dziennik.

W przypadku wyrażenia zgody, należy również dostarczyć uzupełnioną kartę stomatologiczną.

Oba dokumenty w załączeniu do pobrania. Dokumenty są też dostępne w sekretariacie szkoły. Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane jako brak zgody na objęcie dziecka opieką stomatologiczną.

Oświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminach podanych w wiadomościach przesłanych przez e-dziennik.

 

Karta stomatologiczna

Zgoda rodzica