W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

oferta dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyborubn ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2023/2024. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 25 000 zł a składka wynosi 68 zł.

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą.

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2023 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)

Zakres świadczeń dla uczniów klas zerowych

Likwidacja szkód