Uzupełnione dokumenty proszę złożyć w sekretariacie szkoły:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy