W dniach 14.04, 18.04, 19.04, 21.04, 26.04 w szkole będzie Dentobus, który świadczy usługi stomatologiczne dla uczniów szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Oświadczenia, które składali rodzice zachowują  ważność (chyba, że następuje zmiana decyzji odnośnie objęcia dziecka opieką stomatologiczną). Rodzice uczniów z klas pierwszych i dzieci z oddziałów przedszkolnych proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczenia (wyrażenie zgody/brak zgody)  na objęcie dziecka opieką stomatologiczną. W przypadku wyrażenia zgody, należy również dostarczyć uzupełnioną kartę stomatologiczną. Oba dokumenty w załączeniu do pobrania. Dokumenty są też dostępne w sekretariacie szkoły. Niezłożenie oświadczenia będzie traktowane jako brak zgody na objęcie dziecka opieką stomatologiczną. Oświadczenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 5 kwietnia 2023.

Karta stomatologiczna

Zgoda rodzica