WAŻNE !!!!!

Informujemy, że zaświadczenia z wynikami uczniów po przeprowadzonym egzaminie ósmoklasisty będą wydawane 4 lipca od godziny 8.30.