Umiejętność bezbłędnego posługiwania się językiem polskim nie jest łatwą sprawą, bardzo dobrze poradzili sobie uczniowie klas 3  przystępując do konkursu o tytuł „ASA ORTOGRAFII KLAS 3” Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta. Celem wydarzenia było wyłonienie „ASA ORTOGRAFII KLAS 3” oraz wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami  w poprawnej pisowni w aspekcie ortograficznym, poprzez kształtowanie czujności ortograficznej. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz stosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii. Pierwszy etap konkursu odbył się w klasach, podczas którego wyłoniono uczestników drugiego etapu. 22 maja 2024 uczniowie trzecich klas napisali konkursowe dyktando, wylosowane przez Panią Dyrektor Annę Fidurską. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i dużej wiedzy z zakresu ortografii zdobytej na pierwszym etapie kształcenia. Gratulujemy! Życzymy powodzenia w kolejnych latach nauki!

Galeria Zdjęć

Tytuł  „ASA ORTOGRAFII KLAS 3’’ Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta przypadł:

Zofii Borkowskiej,

Karolinie Przepióra,

Aleksandrze Sokólskiej,

Natalii Lipowieckiej,

Wiktorii  Łajewskiej.

Gratulujemy!