Dotyczy klas I-VIII

od 07.05.2024 do 29.05.2024

14 dni x 4,70 zł= 65,80 ZŁ

SF SOCHONIE oraz SF JUROWCE

17 dni x 4,70 zł= 79,90 zł

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

Prosimy o wpłaty w terminie do dnia 02.05.2024 r.