Rekrutacja do klas pierwszych oraz do oddziałów przedszkolnych (zerówkowych) rozpocznie się 12 lutego 2024 roku.

Wszystkie wnioski będą dostepne na stronie internetowej szkoły od 1 lutego 2024 roku.