Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024:

2, 3 listopada 2023
2 maja 2024
6 maja 2024
31 maja 2024
14-16 maja 2024 ( egzamin ósmoklasisty)
We wszystkie wyżej wymienione dni wolne dzieciom z oddziałów przedszkolnych i uczniom klas 1-8 będzie zapewniona opieka w szkole.