Umiejętność bezbłędnego posługiwania się językiem ojczystym nie jest prostą sprawą, bardzo dobrze poradzili sobie uczniowie klas 2 „walcząc ołówkiem i długopisem” o tytuł „ASA ORTOGRAFII KLAS 2” Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta. Konkurs odbywał się w ramach HUMANISTYCZNYCH HARCÓW. Celem wydarzenia było wyłonienie „ASA ORTOGRAFII KLAS 2” oraz wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami               w poprawnej pisowni w aspekcie ortograficznym, poprzez kształtowanie czujności ortograficznej. Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii oraz stosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii.                                                                          Pierwszy etap konkursu odbył się w klasach, podczas którego wyłoniono uczestników drugiego etapu. W ostatni dzień marca drugoklasiści napisali konkursowe dyktando, wylosowane przez jednego z rodziców. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i dużej wiedzy      z zakresu ortografii zdobytej w połowie pierwszego etapu kształcenia. Gratulujemy!

Galeria Zdjęć