Program Mega Misja

Miło nam poinformować społeczność szkolną i rodziców wychowanków, że nasza świetlica została zakwalifikowana do udziału w programie Mega Misja. Dostaliśmy się do grona 50 świetlic, wybranych spośród 436 placówek z całej Polski.

Ten ogólnopolski program edukacyjny adresowany jest do świetlic działających w szkołach podstawowych. Ma on na celu podniesienie wiedzy i kompetencji cyfrowych wychowawców świetlic oraz znajdujących się pod ich opieką wychowanków.

Od stycznia 2016 roku nasi podopieczni będą więc przez kolejnych 10 miesięcy uczyć się poprzez zabawę, jak być bezpiecznym i świadomym użytkownikiem multimediów. Kolejne wyzwania pozwolą jednocześnie na gromadzenie punktów, które będzie można później wymienić na nagrody dla naszej świetlicy.
Organizatorem programu jest Fundacja Orange.

FILM KONKURSOWY