Samorząd Uczniowski - debata

29 września 2015 r. odbyła się Debata Samorządu Uczniowskiego. Wzięły w niej udział cztery kandydatki startujące w wyborach SU:

  • Kornelia Zajkowska
  • Małgorzata Hołowacz
  • Eliza Sochoń
  • Patrycja Poznańska

Uczennice opowiedziały kilka słów o sobie i przedstawiły swoje programy wyborcze. Odpowiadały również na pytania zadawane przez opiekunów SU, Panią Dyrektor oraz przybyłych na spotkanie przedstawicieli poszczególnych klas.

RELACJA FOTOGRAFICZNA

Spotkanie zapoznawcze Małego Samorządu

25 września  2015 r. odbyło się spotkanie zapoznawcze przedstawicieli Małego Samorządu. Każdy opowiedział kilka słów o sobie i wyjaśnił dlaczego warto oddać na niego swój głos.  W skład Zarządu Małego Samorządu Uczniowskiego weszło dwoje trzecioklasistów.

Zdecydowaną przewagą głosów  przewodniczącą została Gabriela Rogowska.  Funkcję  zastępcy przewodniczącego pełnił będzie Szymon Smorczewski.