Szkolny Budżet Uczniowski

Szkolny Budżet Uczniowski
 
Realizacja SBU obejmuje następujące etapy:
a) akcja promocyjna i reklamowa;
b) zgłaszanie projektów;
c) weryfikacja zgłoszonych projektów;
d) ogłoszenie listy projektów przyjętych do dalszej procedury;
e) losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania;
f) promocja projektów organizowana przez pomysłodawców;
g) głosowanie społeczności szkolnej na projekty;
h) ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.
Na realizację projektu przeznaczona jest kwota 3000 zł
 
Projekt do realizacji może być zgłoszony przez klasę lub grupę uczniów z danej klasy.
 
Każda klasa lub grupa uczniów może zgłosić dowolną liczbę projektów.
 
Więcej informacji w REGULAMINIE