Zakończenie warsztatów: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

W dniu 2 marca bieżącego roku szkolnego zakończyliśmy realizację warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I

Głównym celem warsztatów było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej prowadzący uzyskali maksymalną ocenę od uczestników szkolenia we wszystkich badanych obszarach.

Prowadzący warsztaty pedagodzy szkolni: Alina Bącik i Krzysztof Andrzejczyk znajdują się w bazie osób rekomendowanych przez ORE do prowadzenia zajęć w programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Dziękujemy rodzicom za poświęcony czas, systematyczność, aktywne uczestnictwo w programie. Dzięki temu zobaczycie efekty w procesie wychowawczym. Życzymy sukcesów i cierpliwości w wychowywaniu swoich pociech.