APEL o pomoc Wiktorii!

Pomóżmy Wiktorii Długołęckiej

Mimo tak młodego wieku przeszła już 5 operacji na otwartej klatce piersiowej i mimo ogromu cierpienia, które już za nią, czeka ją kolejne wyzwanie.
Lekarze z Niemiec mogą pomóc Wiktorii bez kolejnego otwarcia jej serca, ale czas nie działa na jej korzyść.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 1579 tekst jednolity) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przetarg na świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów i podwieczorków dla Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie nr sprawy SP.26.1.2018

Czytaj więcej...