INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się
27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, ul. Polna 1/4a.

 

Uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się o godzinie 9.30 w części sportowej szkoły. Wejście znajduje się z tyłu szkoły, od boiska sportowego. Prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) oraz zachowywania dystansu minimum 1,5 metra. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwał 90 minut. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik opuszcza salę i udaje się do opiekuna, z którym opuszcza szkołę.

Każdy uczestnik konkursu musi mieć ze sobą:

 kartę kodową podpisaną przez jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez dyrektora szkoły, w której się uczy,

 ważną legitymację szkolną,

 długopis (z czarnym lub niebieskim tuszem nieścieralnym)

Uczestnicy, przed wejściem na konkurs, zostawiają telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne poza salą, np. opiekunowi.

 

Agnieszka Kruszewska

Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursu Języka Angielskiego