Szkoła w Chmurze Microsoft!

Dzięki wytężonej pracy, dążenia do cyfrowej transformacji naszej Szkoły, pracy zdalnej na poziomie klas IV – VIIII od początku pandemii za pomocą portalu Office 365 nasza Szkoła otrzymała tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace na rzecz transformacji cyfrowej.