Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nasza Szkoła będzie realizowała kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

 1. Informuję, że  od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia w naszej Szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:

a) przesyłania materiałów i linków przez e-dziennik Vulcan, platformę Microsoft 365 lub inne platformy, z których nauczyciele korzystali w dotychczasowej pracy z uczniami na odległość;
b) prowadzenie lekcji on-line ( czyli w czasie rzeczywistym);
c) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

 • dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiałów opracowanych przez nauczycieli.
 1. Obowiązkiem ucznia będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
 2. Przed przystąpieniem do oceniania, nauczyciele podadzą  kryteria oceny z uwzględnieniem  zaistniałej sytuacji.
 3. Udzielanie konsultacji i odpowiadanie na pytania zarówno uczniów jak i rodziców następuje  za pośrednictwem e-dziennika, najpóźniej w kolejnym dniu po otrzymaniu pytania.
 4. Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.
 5. Pedagodzy szkolni, psycholog, logopedzi pełnią dyżur dla uczniów i rodziców w dotychczas ustalonych godzinach (zakładka pomoc psychologiczno- pedagogiczna) oraz przez e-dziennik Vulcan .
 6. Nauczyciele świetlicy prowadzą ,,Wirtualną świetlicę” – dostęp na stronie internetowej szkoły- zakładka Świetlica/ świetlica wydarzenia
 7. Nauczyciele wspomagający pozostają w kontakcie z rodzicami uczniów w celu wsparcia, konsultacji itp.

Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.

Zapraszam również do kontaktu mailowego : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez e-dziennik

Dyrektor Szkoły

Anna Ewa Fidurska