Informacje na temat egzaminu ósmoklasisty

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkoły informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się według harmonogramu ustalonego przez CKE:

15.04.2019 - język polski

16.04.2019 - matematyka

17.04.2019 - język angielski

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00, uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30. Obowiązuje strój galowy.

Uczniowie powinni mieć długopis z czarnym tuszem oraz linijkę (na egzamin z matematyki). W przypadku konieczności wykonywania rysunków, należy je wykonać długopisem.

Osoby z chorobami przewlekłymi mogą korzystać z zaleconych przez lekarza leków koniecznych ze względu na chorobę.

Autobusy poranne będą jeździły bez zmian, natomiast po egzaminie autobus będzie podstawiony o godz. 12.30.