Ślubowanie klas I

Ślubowanie klas I

Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę się uczył tego, co piękne i mądre. Będę kochał i czcił moją ojczyznę. Chcę wyrosnąć na dobrego obywatela naszej ojczyzny - Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tradycją w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie jest „Pasowanie na ucznia”. Dlatego 17 listopada 2015 roku wszystkie pierwszaki w strojach galowych wraz ze swoimi rodzicami, wychowawcami oraz z  zaproszonymi gośćmi spotkali się w naszej szkole.  Na początku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej, którego dokonał burmistrz Wasilkowa Mirosław Bielawski, zastępca burmistrza Piotr Bujwicki, przewodniczący rady miejskiej Piotr Półtorak oraz dyrektor szkoły Anna Fidurska.

Ten rok był szczególny pod względem ilości dzieci, ponieważ do ślubowania przystąpiło 10 klas  pierwszych. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich, a następnie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie. Dopiero wtedy pani dyrektor wraz z zastępcami dyrektora Anną Stefańczuk i Edytą Walczyk “czarodziejskim ołówkiem” pasowały ich na uczniów.

Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje talenty i umiejętności w części artystycznej, która  nawiązywała do cyklu książek, z którymi pracują uczniowie klas I pt. „Lokomotywa”.   Rodzice byli bardzo wzruszeni na widok własnych pociech.  Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali dyplomy pasowania na ucznia klasy I, upominki przekazane przez delegacje klas III oraz słodki poczęstunek. Po ślubowaniu była chwila dla reporterów, czyli wszystkich, którzy to niezwykłe wydarzenie chcieli upamiętnić. Pierwszaki były niezwykle dumne, że zostały włączone do społeczności szkolnej.

Małgorzata Dziedzia

RELACJA FOTOGRAFICZNA