„Kobiety w naszej szkole”

W dniach 10 – 11 marca 2020 r. klasa IIIe przeprowadziła kilka wywiadów z osobami pracującymi w naszej szkole. Związane one były z blokiem tematycznym „Niezwykłe kobiety”. 

Wywiadu udzieliły nam: Pani Anna Stefańczuk, pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora szkoły, pedagog szkolny, pani Alina Bącik, pielęgniarka - pani Ela, bibliotekarka, pani Maria Szczesiul – Kruszewska, pani Magda – psycholog, pani Joanna Piekarska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – obecnie pracująca w świetlicy, pani Alina, która dba o porządek w naszej szatni i wykonująca pracę na portierni.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali przy opracowywaniu pytań, dotyczących szeregu wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesna szkoła.

Dowiedzieli się, że praca tych „kobiet” wymaga wielu poświeceń i wyrzeczeń, ale daje satysfakcję. Bardzo lubią pracę z dziećmi, dlatego wybrały pracę w szkole.

Beata Kochanowska

FOTORELACJA