Konkurs edukacyjny: Rywalizacja na multimedia

W ramach projektu edukacyjnego ,,Bezpiecznie Tu i Tam"  zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym: Rywalizacja na multimedia.

Regulamin udziału w konkursie:

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia pracy w etapie szkolnym jest dostarczenie przez ucznia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w zadaniu konkursowym (zgody dostępne w s.210).
 2. Po zebraniu wszystkich prac zgłoszonych przez uczniów, szkolna Komisja Konkursowa zgodnie z kryteriami oceny, wskazanymi poniżej wyłoni 10 najlepszych (które wezmą udział w konkursie ogólnopolskim).
 3. Kryteria oceny prac na etapie szkolnym, jak i ogólnopolskim:
 • zgodność pracy z tematem zadania (wartości edukacyjne pracy, dotyczące zagadnienia bezpieczeństwa online),
 • oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu,
 • uczeń przygotowuje pracę indywidualnie.

Tematy prac:

1. Wyobraź sobie, że masz młodszego brata lub siostrę i mama powierzyła Ci zadanie nauczenia go/ją podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Postanowiłeś zrobić mini poradnik, składający się z rysunków, obrazków lub zdjęć w ciekawy sposób pokazujących zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Poradnik powinien zawierać co najmniej 4 zasady bezpieczeństwa. Pokaż swój poradnik na krótkim wideo, trwającym nie dłużej niż 2 minuty. Pamiętaj, aby sfilmować tylko poradnik (nie siebie).

2. Wyobraź sobie, że jesteś znanym specjalistą w dziedzinie bezpiecznego korzystania z Internetu. Zaproszono Cię na wywiad do radia. Nagraj krótką audycję lub wywiad, podczas którego radzisz swoi rówieśnikom, co powinni robić, żeby być bezpiecznym w sieci. Jeśli zdecydujesz się na wywiad, poproś rodzica lub nauczyciela o zadawanie pytań, na które mógłbyś udzielić odpowiedzi. Nagranie nie może być dłuższe niż 2 minuty.

3. Wyobraź sobie, że zostałeś/aś zaproszony do wzięcia udziału w konkursie muzycznym ,,Rapowanie-Rymowanie". Wyzwanie polega na tym, aby w rymowanej formie wymienić lub zaśpiewać zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Nagraj krótkie nagranie dźwiękowe z Twoją odpowiedzią na wyzwanie.

Oto wybór zasad, z których możesz skorzystać przygotowując pracę:

 1. Chronię swoje dane w sieci.
 2. Nie ufam osobom poznanym w Internecie.
 3. Dbam o wizerunek online.
 4. Szanuję innych internautów.
 5. Kontroluję czas spędzony w Internecie.
 6. Korzystam z gier i aplikacji uzgodnionych z rodzicami.
 7. Nie odbieram wiadomości z nieznanego źródła.
 8. Mówię rodzicom, nauczycielom, jeśli coś w Internecie jest nie tak.

Możesz zaprezentować również inne, zaproponowane przez Ciebie, zasady bezpieczeństwa online.

 

Prace należy zgłosić do sali 210, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017r. Wyniki konkursu Rywalizacja na multimedia i Rywalizacja na obrazy do 15 marca 2017r.

Magdalena Rzepiejewska, Natalia Parchańska, Anna Wójcicka