Konkurs „Dozwolone do lat 10"

Mały Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs piosenki dziecięcej „Dozwolone do lat 10”! Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III.

Pierwszy etap: eliminacje klasowe, które przeprowadzą wychowawczynie. Do drugiego międzyklasowego etapu będą mogły przejść tylko dwie osoby lub dwa zespoły z jednej klasy.

Zasady konkursu są następujące:

1. Uczniowie przygotowują polską piosenkę dziecięcą.

2. Jedną klasę mogą reprezentować dwie piosenki – dwa występy solowe lub dwa duety.

3. Do 10 lutego 2016 r. w swoich klasach wychowawczynie przeprowadzają eliminacje klasowe i do tego dnia na karcie zgłoszeniowej podają nazwiska uczniów występujących i tytuły piosenek.

Termin etapu szkolnego zostanie podany w późniejszym czasie. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci, które lubią śpiewać!!

„Śpiewać każdy może…”