Opłaty za obiady - czerwiec

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w czerwcu będą przyjmowane w dniach 23 - 28 maja 2018 r.

Prosimy o jak najszybsze wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków.

 Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

 

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. 0 – VII  - 13 dni x 2,80 zł = 36,40 zł