Spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach doradztwa zawodowego w dniu 26.11.19 r. na małej sali gimnastycznej – I piętro odbędzie się spotkanie dla klas VIII z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy.

Uczniowie uzyskają informacje o trendach na rynku pracy, zawodach przyszłości oraz poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacjach i umiejętnościach wśród kandydatów do pracy.


Doradca zawodowy – Alina Bącik