Opłaty członkowskie

Zgodnie z uchwałą Zarządu UKS "SET" Wasilków z dnia 14.11.2015 roku składka członkowska wynosi 30 zł.

Opłata jest jednakowa dla wszystkich zawodników zrzeszonych w Klubie płatna do 15 każdego miesiąca na konto Klubu. W tytule zapłaty należy wpisać imię i nazwisko członka klubu oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata.