Oświetlenie

Szanowni Państwo

      W bieżącym roku szkolnym ze składek wpłacanych przez Państwo na konto Rady Rodziców dokonaliśmy zakupu lampy do oświetlenia chodnika przed głównym wejściem do szkoły. W chodniku został wykonany odpływ wody deszczowej w celu wyeliminowania kałuż podczas opadów deszczu.

Dziękujemy pracownikom szkoły za montaż lampy oraz Pani Dyrektor za koordynację prac.
Dziękujemy również Departamentowi Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za wykonanie odpływu deszczówki z chodnika przed szkołą.