Warsztaty dla nauczycieli "Spójrz inaczej kl. I - III"

W dniach 2 - 5 października 2020 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli, dające uprawnienia realizatora rekomendowanego programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej kl. I – III” prowadzone przez autorkę programu panią Ewę Czemierowską–Korupę. Szkolenie ukończyło 12 nauczycieli.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo w szkole

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka, pedagodzy szkolni Alina Bącik i Krzysztof Andrzejczyk przeprowadzili spotkania z uczniami na poszczególnych poziomach klas, według poniższego harmonogramu:

Czytaj więcej...

Warsztaty „Bezpieczeństwo w Internecie”

W dniu 7 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty z uczniami klas IV, V, VI, VII na temat „Bezpieczeństwo w Internecie” prowadzone przez Centrum Profilaktyki w Krakowie.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zrealizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Głównym celem warsztatów jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Czytaj więcej...