Zimowa Przerwa Świąteczna

Zimowa Przerwa świąteczna
Zgodnie ze stanowiskiem MEN zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów klas I- VIII czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603))

Po dokonaniu diagnozy potrzeb rodziców, których dzieci uczą się w szkole, dyrektor zapewnia opiekę świetlicową w formie dyżurów nauczycieli.
Harmonogram dyżuru szkolnego:

23.12.2019 godz 7.00- 16.00
24.12.2019 godz 7.00- 12.00 (Wigilia)
27.12.2109 godz 7.00- 16.00
30.12.2019 godz 7.00-16.00
31.12.2019 godz 7.00-12.00 ( Sylwester)
Harmonogram pracy oddziałów „0” (na podstawie deklaracji rodziców o potrzebie opieki )
23.12.2019 godz 6.30- 17.00
24.12.2019 dzień wolny (brak zgłoszonych dzieci )
27.12.2109 godz 6.30- 17.00
30.12.2019 godz 6.30-17.00
31.12.2019 dzień wolny( brak zgłoszonych dzieci)