INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego odbędzie się
28 stycznia 2021r. (czwartek
) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, ul. Polna 1/4a. 

 

Dotyczy uczniów z następujących szkół: 

 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Ks. J. Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 
 • Szkoła Podstawowa im. E. Orzeszkowej w Sobolewie 
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. M. Sopoćki w Księżynie 
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 
 • Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej 
 • Szkoła Podstawowa im. H. Kołłątaja w Uhowie 
 • Szkoła Podstawowa w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Fastach 
 • Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku 
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie 

Uczestnicy wraz z opiekunami spotykają się o godzinie 9.30 w części sportowej szkoły. Wejście znajduje się z tyłu szkoły, od boiska szkolnego. Prosimy o zabranie obuwia na zmianę. 

Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) oraz zachowywania dystansu minimum 1,5 metra. Uczeń nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwał 90 minut. Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik opuszcza salę i udaje się do opiekuna, z którym opuszcza szkołę.  

Każdy uczestnik konkursu musi mieć ze sobą:  

 • kartę kodową podpisaną przez jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez dyrektora szkoły, w której się uczy, 
 • ważną legitymację szkolną, 
 • długopis (z czarnym lub niebieskim tuszem nieścieralnym).      

Uczestnicy, przed wejściem na konkurs, zostawiają telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne poza salą, np. opiekunowi, plecaki odkładają w miejscu wskazanym przez członków komisji.   

Członków komisji zapraszam na godz. 9.00 – wejście od strony boiska szkolnego. 

Wyniki stopnia rejonowego z uwzględnieniem procedur weryfikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, która jest siedzibą etapu wojewódzkiego - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza - http://sp8bialystok.pl  

Informacje o terminie, miejscu i czasie udostępniania prac do wglądu po stopniu rejonowym umieszczone będą na stronie internetowej szkoły, będącej siedzibą wojewódzkiej komisji Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza - http://sp8bialystok.pl   

Elżbieta Ruszkiewicz 

 Przewodnicząca Rejonowej Komisji Konkursu Matematycznego