Spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas ósmych

Szanowni rodzice uczniów klas ósmych 

Dyrektor szkoły zaprasza rodziców uczniów klas ósmych na spotkanie dn. 24.09.2019 godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

 

Tematem spotkania jest przekazanie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu Egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.