Dentobus

Szanowni Rodzice,
Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, informujemy, że od 23 września do 30 września przy szkole będzie zaparkowany dentobus. Dentobus będzie świadczył usługi w ramach opieki stomatologicznej nad uczniami.

Profilaktyczna opieka stomatologiczna jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców. W związku z powyższym prosimy rodziców o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w celu wypełnienia odpowiednich oświadczeń (o ile tego nie zrobili podczas zebrań z wychowawcami). Jeśli rodzice wyrazili sprzeciw, to uczniowie nie będą uczestniczyli w badaniach. Jeśli rodzice wyrazili zgodę na objęcie dziecka opieką stomatologiczną, to uczniowie będą prowadzeni na badania w czasie pobytu w szkole.