List do Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Mijający rok szkolny 2018/2019, to kolejny rok zmian w oświacie. Kończąc go chciałabym podzielić się z Państwem jego podsumowaniem, wnioskami, refleksją.

             W tym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszczało 935 uczniów w 40 klasach, w tym 3 sportowych i 6 integracyjnych i 6 oddziałach w punktach filialnych.  W związku z reformą oświaty, naukę w klasie ósmej kontynuowało 59 uczniów, a klasę siódmą rozpoczęło 64 uczniów. W szkole pracowało 116 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i 22 obsługi. W tym roku po raz pierwszy do egzaminu przystąpili uczniowie klas ósmych.

            Głównym zadaniem szkoły było zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków nauki oraz wdrożenie nowych zmian programowych w klasach 5 i 8 oraz przyszłościowe myślenie o dalszych etapach kształcenia Waszych dzieci. Staraliśmy się zapewniać jak najlepsze warunki do ich rozwoju oraz zauważać każdego ucznia. Wiele czasu poświęcili nauczyciele, by poznawać i wdrażać nowe i aktywne metody pracy na lekcjach oraz adekwatne do potrzeb uczniów metody wychowawcze, uczestnicząc w szkoleniach, kursach, samokształceniu. Od października 2018 roku jesteśmy szkołą bez dzwonków.

            W trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci prowadziliśmy programy prozdrowotne i edukacyjno –wychowawcze: Program dla szkół (dawniej ,"Owoce i warzywa w szkole” i ,"Szklanka mleka”), Trzymaj formę, Bieg po zdrowie, Być jak Ignacy, Ratujemy i Uczymy Ratować, Młodzi Cyfrowi, Megamisja, Bądźmy poszukiwaczami autorytetów. Dążyliśmy do tego, aby stwarzać przyjazną atmosferę wychowawczą,  by dzieci dobrze czuły się w szkole i ją lubiły, a jednocześnie uczyły się właściwych postaw i zachowań wobec siebie i dorosłych. Uczyliśmy samorządności, samodzielności i odpowiedzialności, wrażliwości społecznej, gotowości niesienia pomocy potrzebującym, biorąc udział w akcjach charytatywnych: Dzień Pluszowego Misia, Kiermasz Świąteczny, Góra grosza, zbiórka makulatury, pomoc materialna potrzebującym. Kontynuujemy międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń z partnerskimi szkołami z Grecji, Słowenii, Turcji i Niemiec w programie Erasmus+. Realizujemy też program rządowy  ,,Aktywna tablica’’.            

           Prowadziliśmy urozmaiconą pracę wychowawczą, aby dać uczniom możliwość przeżycia różnych wydarzeń oraz doświadczenia pozytywnych emocji i wzruszeń podczas uroczystości patriotycznych,  państwowych, świąt, Dnia  Rodziny, Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dziecka, balu karnawałowego, Mikołajek, Walentynek.

            Każdemu uczniowi stworzyliśmy możliwość rozwijania zainteresowań, odkrywania talentów, doświadczenia sukcesu na miarę jego możliwości i zaangażowania. Wielu uczniów zostało laureatami lub wyróżnionymi w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych w dziedzinie wiedzy, dyscyplin sportowych, artystycznych, plastycznych i muzycznych. Każdemu dziecku z trudnościami w nauce lub zaburzeniami zachowania zapewniliśmy zajęcia ze specjalistami w szkole oraz poświęciliśmy czas na terapię indywidualną i nawiązanie współpracy z ich rodzicami.

           Podsumowując mijający rok szkolny stwierdzam, że był to dobry rok pomimo sytuacji w oświacie. Jesteśmy wraz z Wami, Drodzy Rodzice,  dumni i zadowoleni z postawy i zachowania większości uczniów. Cieszymy się z sukcesów w nauce (226 świadectw z wyróżnieniem) oraz wyjątkowej kultury osobistej i zaangażowania Waszych dzieci: 270 uczniów uzyskało wzorową ocenę z zachowania, a 310 bardzo dobrą. 45 uczniów otrzymuje dyplomy za wzorowe uczęszczanie do szkoły (100% frekwencji).

            Z troską myślimy o tych uczniach, którzy jeszcze nie osiągnęli swojego sukcesu. Pracujemy nad tym, by każdy uczeń miał poczucie własnej wartości, szanował siebie i kolegów, rodziców, nauczycieli oraz osoby dorosłe, był odpowiedzialny i obowiązkowy. Mamy świadomość, że to zadanie trudne i długofalowe. Jesteśmy jednak przekonani, że konieczne i możliwe do osiągnięcia.

           

Drodzy Rodzice

Jestem wdzięczna Wam za zaangażowanie w sprawy Waszych dzieci i życie szkoły i bardzo cenię Wasze uczestnictwo w spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami oraz  pracę w klasowych „trójkach” i Radzie Rodziców. Dziękuję za Waszą postawę w sytuacjach trudnych lub konfliktowych. Liczę, że nasza współpraca będzie się nadal rozwijała.

Na nadchodzące wakacje, życzę Państwu i Waszym dzieciom bezpiecznego wypoczynku, wspaniałych wrażeń i wielu dobrych wakacyjnych przygód.

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

Anna Ewa Fidurska – Dyrektor Szkoły