Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017, poz. 1579 tekst jednolity) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przetarg na świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów i podwieczorków dla Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie nr sprawy SP.26.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCY CASABLANCA

ZAWIADOMIENIE WYKONAWCY REWOLUCJA