Opłata za obiady czerwiec 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za czerwiec będą przyjmowane w dniach           23-29 maja 2019r.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  -  12 dni x 2,80 zł = 33,60  zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 12 dni x 4,50zł = 54,00 zł

       obiad bez podwieczorku  - 12 dni x 2,80 = 33,60 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

Obiady w maju

Szanowni Rodzice,

Termin wpłat za wyżywienie w maju minął  10 maja 2019r.

Uczniowie, którzy nie mają wpłaty uzupełniającej za maj w kwocie 25,20 zł korzystają z obiadów do 20.05 poniedziałek (nadpłata powstała w kwietniu). Od 21.05 nie będą zamawiane dla nich posiłki. 

Prosimy o terminowe wpłaty za czerwiec.

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i wykazali zrozumienie dla zaistniałych okoliczności.

Przepraszamy za niedogodności i dezorganizację dotychczasowego życia rodzinnego i zawodowego.

Dyrekcja i Nauczyciele SP im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie