Opłata za obiady styczeń-luty 2020r.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za styczeń i luty (jedna wpłata za dwa miesiące) będą przyjmowane

w dniach 01-09 stycznia 2020r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty. Z uwagi na organizację wyżywienia opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego, uczeń nie będzie mógł korzystać z wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

styczeń 10 dni + luty 20 dni razem 30 dni

  • kl. I – VIII  -  30 dni x 3,55 zł = 106,50  zł
  • oddziały przedszkolne:

obiad z podwieczorkiem  - 30 dni x 5,05zł = 151,50 zł

obiad bez podwieczorku  - 30 dni x 3,55 = 106,50 zł

Prosimy o terminowe wpłaty !!!