Opłata za obiady wrzesień-październik 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady za wrzesień i październik (jedna wpłata za dwa miesiące) będą przyjmowane w dniach 01 - 09 września 2019 r.

 

Prosimy o terminowe wpłaty. Z uwagi na organizację wyżywienia opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego uczeń nie będzie mógł korzystać z wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – VIII  -  (20 za wrzes+22 za paźdz)=42 dni x 3,55 zł = 149,10  zł
  • oddziały przedszkolne:

obiad z podwieczorkiem  - 42 dni x 5,05zł = 212,10 zł

obiad bez podwieczorku  - 42 dni x 3,55zł = 149,10 zł

Prosimy o terminowe wpłaty !!!