Ogłoszenie konkursu w ramach akcji ,,Bezpiecznie Tu i Tam”

Szanowni Wychowawcy, Nauczyciele i Uczniowie

W ramach akcji ,,Bezpiecznie Tu i Tam” pragnę ogłosić konkurs edukacyjny:

Tematy prac plastycznych:

 1. Wyobraź sobie, że napisałaś/napisałeś książkę o Twoich ulubionych  miejscach  w Internecie. Zaprojektuj do niej okładkę - w ten sposób, aby zachęcała czytelnika do lektury.
 2. Wybierz kilka zasad bezpiecznego zachowania w Internecie i zaprojektuj plakat.

  Oto wybór zasad, z których uczniowie mogą skorzystać - mogą zaprezentować także inne zaproponowane przez siebie, zasady bezpieczeństwa online:
 1. Chronię swoje dane w sieci
 2. Nie ufam osobom poznanym w Internecie
 3. Dbam o wizerunek online
 4. Szanuję innych internautów
 5. Nie otwieram plików niewiadomego pochodzenia
 6. Powiadamiam dorosłych o wszystkim, co mnie niepokoi w Internecie

Kryteria oceny:

 • uczniowie przygotowują pracę indywidualnie
 • uczeń może zgłosić tylko jedną pracę na jeden wybrany temat
 • zgodność pracy z tematem zadania (wartości edukacyjne pracy, dotyczące zagadnień bezpieczeństwa dzieci online)
 • oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu
 • walory plastyczne i innowacyjne

Prace konkursowe należy złożyć do sali 210, do dnia 01.12.2016r.

                                                                           Magdalena Rzepiejewska