Opłaty za obiady - grudzień

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w grudniu będą przyjmowane w dniach 21 - 27 listopada 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. 0 – VIII  -  14 dni x 2,80 zł = 39,20  zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

Zebranie rodzicielskie

Zapraszamy Szanownych Rodziców na zebranie   rodzicielskie

klas 0, I, II i III ,
które odbędzie się dnia 5 września 2018 roku (środa)

o godzinie 16.15 w Szkole Filialnej w Sochoniach.