Opłata za obiady - marzec 2021

OBIADY ZA MARZEC 2021

TYLKO OBIADY – 73,60 zł

TYLKO PODWIECZORKI – 39,10 zł

OBIADY + PODWIECZORKI – 112,70 zł

 

Konto do wpłat za obiady:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

 

Prosimy o wpłaty do dnia 04.03.2021 roku.

Zbiórka karmy na rzecz Fundacji Kotkowo

Świetlica szkolna organizuje zbiórkę karmy na rzecz Fundacji Kotkowo. Karmę można przynosić do końca lutego do naszej szkoły.
Jeśli nie jest Ci obojętny los bezdomnych kotów - wesprzyj naszą akcję.

Opłata za obiady - luty 2021

OBIADY ZA LUTY 2021

 

TYLKO OBIADY – 64,00 zł

TYLKO PODWIECZORKI – 34,00 zł

OBIADY + PODWIECZORKI – 98,00 zł 

 

Prosimy o wpłaty do dnia 03.02.2021 roku.

Obiady - styczeń 2021

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas 1-3 podajemy koszt wyżywienia za okres od 18.01.2021 do 29.01.2021. Informacja dotyczy również dzieci uczęszczających do zerówki:

TYLKO OBIADY – 32,00 zł

OBIADY + PODWIECZORKI – 49,00 zł

Podwieczorki dotyczą tylko dzieci z klasy 0.

 

Prosimy o wpłatę na konto szkoły:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

do dnia 19.01.2021

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2020

TO WŁAŚNIE TEGO WIECZORU

To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,

przy stołach są miejsca dla obcych,

bo nikt być samotny nie może.

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,

w serca złamane i smutne

po cichu wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i
piękna jest Miłość,
gdy pięści rozwiera.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.

Emilia Waśniowska

Zdrowych, rodzinnych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia, z opłatkiem, siankiem pod obrusem, choinką, wśród najbliższych sercu oraz szczęścia w nowym roku

życzą uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Filialnej w Sochoniach

Obiady - październik

Zerówka: 

1. same obiady : 22 dni x 3,20 zł = 70,40 zł
2. obiady + podwieczorki 22 dni x 4,90 zł = 107,80 zł

Klasy I - VIII (tylko obiady)
  
22 dni x 3,20 zł = 70,40 zł 

Wpłat proszę dokonać na numer rachunku bankowego : 

80102013320000160212494680

Wpłat należy dokonać do 02.10.2020.
Dokonanie wpłaty jest deklaracją korzystania z żywienia.