Opłata za obiady - listopad

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady w listopadzie będą przyjmowane w dniach 24-30.10 2019 r.

Prosimy o terminowe wpłaty. Z uwagi na organizację wyżywienia opłaty dokonane po wyznaczonym terminie będą zwracane na konto wpłacającego, uczeń nie będzie mógł korzystać z wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły. 

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013, w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia.

  • kl. I – VIII  -  19 dni x 3,55 zł = 67,45  zł
  • oddziały przedszkolne:

       obiad z podwieczorkiem  - 19 dni x 5,05zł = 95,95 zł

       obiad bez podwieczorku  - 19 dni x 3,55zł = 67,45 zł

Prosimy o terminowe wpłaty !

ZAPROSZENIE - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy

na Uroczystość

Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020,

która odbędzie się dnia 02.09.2019 r.

w Szkole Filialnej w Sochoniach.

 

Program uroczystości:

9:45- Uroczysty Apel Szkolny

ok. 10:15- Spotkanie z wychowawcami klas

 

(Msza Święta w Kościele Parafialnym

w Jurowcach o godz. 8.15)

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Filialnej 

 w Sochoniach odbędzie się dnia 19.06.2019 r. o godz. 8.40.

Program uroczystości:

  1. Apel szkolny
  2. Spotkania z wychowawcami klas. Rozdanie świadectw.
  3. Pożegnanie uczniów.