Opłata za obiady - zmiana konta

Szanowni Rodzice!

Informujemy,że za obiady w roku szkolnym 2017/2018 będą przyjmowane wyłącznie na konto szkoły.                                Termin opłat za październik to 25-27 września 2017r. 

Prosimy o terminowe wpłaty. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z posiłków. 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły:

50 1930 1624 2460 0404  0231 0013 

W tytule wpłaty należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia.

22 dni x 2,55zł = 56,10zł

 

Zebranie rodziców

Dnia 07.09.2017r. o godz. 17.00 w Szkole Filialnej w Jurowcach odbedą się zebrania rodzicielskie.

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga Rodzice!

W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki dla uczniów klas I,II III są DOTOWANE (czyli bezpłatne), wypożyczane z naszej biblioteki szkolnej.  Nie dotyczy to podręczników do religii.