Opłaty za obiady

Informujemy, że opłaty za obiady w listopadzie będą przyjmowane w dniach 22 - 26 października 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. I – III  -  20 dni x 2,80 zł = 56,00  zł
  • oddziały 0:

obiad z podwieczorkiem  - 20 dni x 4,50zł = 90,00 zł

obiad bez podwieczorku  - 20 dni x 2,80 = 56,00 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

Zebranie rodziców 2018

Dnia 5.09.2018r. zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców

na zebranie rodzicielskie, które odbędzie się o godzinie 17.00

w Szkole Filialnej w Jurowcach.

Obiady wrzesień 2018

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że opłaty za obiady we wrześniu będą przyjmowane w dniach 01 - 06 września 2018 r.

Prosimy o terminowe wpłaty. 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe szkoły.

Konto do wpłat: 50 1930 1624 2460 0404 0231 0013

 w tytule należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia

  • kl. 0 – VIII  - 19 dni x 2,80 zł =  53,20 zł

Prosimy o terminowe wpłaty.

Wydawanie posiłków rozpoczyna się od 04.09.2018 (wtorek)