Informacja - Obiady Luty

OBIADY ZA LUTY 2021

TYLKO OBIADY – 64,00 zł

OBIADY + PODWIECZORKI – 98,00 zł 

 

Prosimy o wpłaty do dnia 03.02.2021 roku.

Obiady styczeń 2021

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej uczniów klas 1-3 podajemy koszt wyżywienia za okres od 18.01.2021 do 29.01.2021. Informacja dotyczy również dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych:

TYLKO OBIADY – 32,00 zł

TYLKO PODWIECZORKI – 17,00 zł (dot. dzieci z klasy "0" uczęszczających na feriach)

OBIADY + PODWIECZORKI – 49,00 zł

 

Prosimy o wpłatę na konto szkoły:

80 1020 1332 0000 1602 1249 4680

do dnia 19.01.2021

W związku z organizacją żywienia prosimy
o deklarację na nr 600322007 lub przez e-dziennik do wychowawcy świetlicy czy dziecko będzie korzystało z posiłków.

 

Uwaga: podwieczorki dotyczą tylko oddziałów przedszkolnych

Konkurs "Gwiazdkowe Aniołki"

Konkurs skierowany jest do dzieci i ich Rodziców.

Głównym celem konkursu jest:

* propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,

* rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

* rozwijanie wrażliwości estetycznej,

* popularyzacja dziecięcej twórczości;

* rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji oraz kreatywności

* pogłębianie więzi i umiejętności współdziałania z dzieckiem

Konkurs  jest adresowany do dzieci i ich Rodziców z:
Przedszkola „Słonecznego w Wasilkowie” ul. Sienkiewicza 24, Filii ul. Polna 1/4 c, Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Dom” w Jurowcach, Punktu Przedszkolnego „Przedszkolak” w Sochoniach, Szkoły im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie oraz Filii z Jurowiec i Sochoń

 Czas trwania konkursu: 04.12.2020- 15.12.2020r.

 REGULAMIN  KONKURSU:

* Przegląd adresowany jest do dzieci z podziałem na grupy wiekowe:

   a) dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3,4,5 - letnie

   b) uczniowie klas 0

* wszystkie dostarczone prace powinny zawierać metryczkę:

▪ imię i nazwisko autora

▪ wiek dziecka
▪ nazwa grupy lub klasy do której uczęszcza dziecko

 

* Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronie internetowej szkoły i na portalu społecznościowym).

 

* Warunki techniczne:

praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej.
Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:
•grafiki –maksymalnie do 100 x 70 cm;
•rysunki –maksymalnie do 100 x 70 cm;
•obrazy –najdłuższy bok do 100 cm;
•rzeźby –mieszczące się w przestrzeni do 70 x 70 x 70 cm

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Na konkurs nie można zgłaszać prac zbiorowych.

 

Kryteria oceny:

* zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem;

* kompozycja pracy oraz jej technika wykonania;

* twórczy charakter;

* oryginalność pracy;

* pomysłowość.


Prace należy dostarczyć do nauczycielek w swoich grupach lub dostarczyć bezpośrednio do organizatorek:

 

Elżbieta Stankiewicz, Marta Gregorczuk- Proszczuk, Milena Sobolewska

na adres: ul. Wasilkowska 2 w Jurowcach; 16- 010 Wasilków

Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dom” lub Szkoła Filialna w Jurowcach.

 

Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Zgłoszone prace zgodne z regulaminem oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

Obiady listopad

Płatność za obiady w miesiącu listopadzie wynosi:


60,80 - tylko obiady
93,10 - obiady +podwieczorki kl "0"


Prosimy o dokonanie płatności do 6 listopada 2020 ( kto jeszcze nie opłacił). Dziękujemy za terminowość.

Obiady wrzesień - aktualizacja1. same obiady : 20 dni x 3,20 zł = 64 zł 
2. obiady + podwieczorki (kl "0") 20 dni x 4,90 zł = 98 zł

Podwieczorki dla klas "0" podawane są ok godziny 14.00 

Wpłat proszę dokonać na numer rachunku bankowego : 

80102013320000160212494680

Wpłat należy dokonać do 04.09.2020. Dokonanie wpłaty jest deklaracją korzystania z żywienia.