Próbny egzamin ósmoklasisty 17.03- 19.03.2021

Próbny egzamin ósmoklasisty

17.03- 19.03.2021

  •  17.03.2021 - język polski godz. 9.00
  •  18.03.2021 - matematyka godz. 9.00
  •  19.03.2021 - język angielski godz. 9.00

Zbiórka uczniów klas ósmych w szkole - godz 8.45 w salach, do których są przypisani (aktualne listy zdających w poszczególnych salach będą dostępne na tablicy informacyjnej każdego dnia - hol na II piętrze).

Uczniowie pozostawiają okrycia wierzchnie, obuwie na zmianę w swoich szatniach, posiadają własne przybory, maseczkę i  przestrzegają zasad reżimu sanitarnego Covid-19 (proszę o zapoznanie się z informacjami w załącznikach).

 Dojazd autobusem szkolnym

  • o godz. 8.00 - odjazd z przystanku Dąbrówki - remiza strażacka
  • o godz. 8.20 - odjazd z przystanku Nowodworce ul. Zaciszna/rondo

 Powrotny rozkład jazdy we wszystkie dni egzaminów przedstawia się następująco: 

  • 11.25 - odjazd ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
  • 11.30 - odjazd ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

 

Informacja CKE o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Komunikat CKE o przyborach egzamin ósmoklasisty 2021

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu próbnego 2021

 

Egzamin ósmoklasisty 2021 - Informacje dla rodziców i uczniów

• Informatory, komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

• rozporządzenie MEN ws przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

• Zarządzenie Nr 15/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w województwie podlaskim

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-15-2021-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-24-lutego-2021-roku-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-podlaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-p.html