„Zawiłości miłości”, czyli literackie walentynki w szkolnej bibliotece

14 lutego już od ponad pięciuset lat swój dzień świętują wszyscy zakochani. Papież Aleksander VI  w 1496 r. ustanowił św. Walentego patronem tych, którzy kochają i chcą być kochani i od tego czasu ludzie na całym świecie wręczają swoim ukochanym wyjątkowe walentynki.

Szkolna biblioteka także włączyła się w obchody walentynek i przygotowała wiele atrakcji w oparciu o wyjątkową książkę Doroty Gellner „Zawiłości miłości”. W piątek 12 lutego wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć udział w walentynkowej grze terenowej, która polegała na odnalezieniu i odczytaniu wierszy porozwieszanych w rożnych miejscach szkoły oraz na odpowiedzeniu na pytania dotyczące problematyki poszczególnych wierszy. Za podanie właściwej odpowiedzi uczniowie dostawali specjalne walentynkowe zakładki do książek lub cukierki – gdy nie do końca udało im się wykonać zadanie. Gra ta cieszyła się ogromną popularnością, uczniowie z wielkim zaangażowaniem szukali wskazówek zawartych w wierszach, niektórzy bawili się nawet przez kilka przerw mimo że nagrodę otrzymali tylko raz.

We współpracy ze świetlicą szkolną zostało przeprowadzone spotkanie czytelnicze z grupą dzieci przebywających pod opieką p. Elizy Wesołowskiej. Po wysłuchaniu wierszy Doroty Gellner uczniowie odpowiadali na pytania związane z treścią i problematyką utworów, poznali historię walentynek, a następnie kolorowali zakładki do książek. Na zakończenie spotkania każdy uczeń dostał słodki upominek, mógł także zalaminować swoją zakładkę.

Przygotowany wystrój biblioteki, gra terenowa, spotkanie czytelnicze oraz wystawka poświęcona literaturze miłosnej pt. „Zawiłości miłości” wprowadziła nas wszystkich w radosny, pogodny nastrój wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości. Szkoda, że świętego Walentego jest tylko raz w roku...

Nauczyciele bibliotekarze

FOTORELACJA