Biblioteka - informacje


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 16.00

 
Nauczyciele bibliotekarze:

Jolanta Czapnik
Maria Szczesiul

 

Biblioteka szkolna jest pracownią ogólnoszkolną stanowiącą ośrodek informacji dla uczniów i nauczycieli. Dzięki gromadzonym zbiorom wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, a także daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia uczniów. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  

Biblioteka dysponuje wypożyczalnią z wolnym dostępem do półek oraz czytelnią z  Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie do dyspozycji czytelników są cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W godzinach pracy biblioteki uczniowie mogą indywidualnie skorzystać z Internetu i programów edukacyjnych. Wykorzystanie sprzętu służy wyłącznie do celów dydaktycznych.

Obecnie księgozbiór biblioteki stanowi ponad sześć tysięcy woluminów. Zdecydowana większość z nich to gruntownie odnowiona literatura piękna gromadzona zgodnie z zainteresowaniami i sugestiami czytelników oraz lektury szkolne. Ponadto istotną część księgozbioru stanowi literatura popularnonaukowa. Strukturę zbiorów tworzą też wydawnictwa zwarte z zakresu wychowania oraz metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, a także podręczniki dla uczniów. Oprócz książek, w bibliotece gromadzona jest również filmoteka na płytach CD i DVD, encyklopedie, słowniki i edukacyjne programy multimedialne oraz  dawne zbiory audiowizualne – kasety wideo i kasety magnetofonowe. Prenumeruje się też czasopisma przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli i edukacyjne dla uczniów.

W 2011 roku biblioteka została wyposażona w program biblioteczny MOL Optivum i obecnie trwa uzupełnianie bazy danych.

Regulaminy obowiązujące w bibliotece szkolnej

  Regulamin biblioteki szkolnej
  Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej