Ogólnopolski program "Trzymaj formę"

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu: „Trzymaj Formę". W tym roku rozpoczęła się już XIII edycja tego programu. 

 Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę!” jest realizowany od 2006 r. Organizatorami programu są: Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. Głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.  Adresatami programu są uczniowie, rodzice i opiekunowie uczniów, społeczność szkolna. Podczas realizacji zostanie wykorzystana metoda  projektu. Cele  szczegółowe programu: pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety
 aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,  dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich, kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i  aktywnością fizyczną.